Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

- het tot stand brengen en handhaven van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het gepleisterd bouwen;
- het in brede zin bevorderen van opleidingen en hoog vakmanschap in het verwerken van pleistersystemen;
- het vergroten van de acceptatie van gepleisterd bouwen;
- het ondersteunen van en informatie geven aan haar leden en aan de gegadigden/afnemers van pleistersystemen;
- het behartigen van de belangen van haar leden bij de overheid, semi-overheidsinstellingen, instituten, publiciteitsmedia.

Adres: Talmastraat 67 4812 KA . Breda . Telefoon: 076-8508073 . info@bpgb.nl